Proiecte, colaborări, surse de inspiraţie
               Clipele de răgaz pe care le-am aflat în această vară ne-au îndreptat gândurile spre perioada şcolară
fermecătoare şi plină de neprevăzut pe care am parcurs-o fiecare, cu suişuri şi coborâşuri, cu nedumeriri şi
clarificări, cu întrebări şi răspunsuri, cu un şir de căutări şi încercări de a ne găsi echilibrul şi liniştea
interioară. Privind în urmă (re)descoperim emoţii, idei, gânduri, atitudini care prin delicateţea lor conferă
prezentului noi înţelesuri şi viitorului noi direcţii de lucru şi cercetare. Tocmai de aceea ne-am gândit să
revenim la activităţile extracurriculare desfăşurate în anul şcolar 2019/2020 la Liceul de Arte „Regina
Maria” din Alba Iulia. Această scurtă incursiune pe tărâmul proiectelor educative interdisciplinare
derulate în parteneriat cu alte instituţii, la nivel local, judeţean, internaţional, se doreşte o fereastră
deschisă spre aprecierea şi încurajarea colaborării între participanţi ca mijloc de (re)definire din punct de
vedere personal şi profesional.
            Anul şcolar 2019/2020 a debutat cu proiectul judeţean interdisciplinar Artistic Views of
Languages – ediţia a VI-a, derulat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia şi
Liceul Tehnologic Sebeş, în cadrul căruia elevii de la cele trei şcoli au sărbătorit împreună Ziua
Europeană a Limbilor bucurându-se de muzicalitatea cuvintelor în diverse limbi ale Europei şi
împărtăşind gânduri şi perspective asupra învăţării limbilor străine la şcoală şi în afara şcolii.
            Proiectul judeţean Regina Maria – arta vieţii şi viaţa artei – ediţia I a reprezentat continuarea
colaborării cu Liceul Tehnologic Sebeş, iar participanţii au avut ocazia de a explora viaţa şi opera Reginei
Maria a României, de a traduce în limbile engleză şi franceză fragmente din opera Reginei Maria şi de a
interpreta artistic, prin desen, pictură, grafică câteva gânduri ale Reginei Maria. Personalitatea şi opera
Reginei Maria marchează simţirea şi gândirea celor care le cercetează, iar proiectul acesta devine prilejul
întâlnirii cu valorile neamului românesc.
             Un pas important în devenirea noastră ca oameni este capacitatea de a fi recunoscători, cu atât mai
mult pentru tinerii care sunt la început de drum. În acest sens Liceul de Arte „Regina Maria” şi Şcoala
Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia au derulat proiectul Joy and gratitude ediţia a II-a, în cadrul
căruia elevii de la gimnaziu au descoperit împreună oamenii cărora le datorează recunoştinţă şi lucrurile
pentru care aduc mulţumire. Cântecul recunoştinţei creat de fiecare echipă formată din elevi de la ambele
şcoli a îmbinat cuvintele şi sunetele în moduri neaşteptate, exprimând gândurile şi sentimentele
participanţilor cu umorul, voia bună şi sinceritatea specifică vârstei.
             Fiind mulţumitori pentru ceea ce am primit şi primim în fiecare zi, ne-am îndreptat paşii spre
sărbătoarea naşterii pruncului Iisus – prilej de a petrece timp cu familia şi prietenii de nădejde, de a ne
bucura de darul vieţii şi de a valorifica tradiţiile străbune şi colindele care păstrează vie legătura cu
trecutul, înfrumuseţând prezentul şi conferind sens viitorului. Proiectul Christmas Wonders – ediţia a V-
a – derulat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Sebeş, a oferit elevilor ocazia de a împărtăşi unii altora din
desaga Crăciunului. Tot ȋn această perioadă s-a ȋnceput colaborarea cu o şcoală din Polonia ȋn cadrul
proiectului Children’s Views of Winter Treasures la care au participat elevi din clasele primare.
             După o vacanţă de iarnă cu fulgi de nea, colinde şi mâncăruri aburinde atenţia ne-a fost captată de
versurile eminesciene pentru ca mai apoi să poposim în lumea caragialiană plină de farmec şi replici cu
subînţelesuri. Proiectul judeţean Timeless Moments with I.L. Caragiale – ediţia a XII-a, derulat în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, ne-a facilitat (re)întâlnirea cu lumea plină de
culoare, nelinişte şi dezorientare, dar şi hazlie şi iscoditoare a personajelor caragialiene. Interpretările
scenice, concursul în limba engleză, traducerile în engleză, franceză, italiană însoţite de reprezentările
vizuale (desen, pictură, grafică, colaj) au bucurat sufletul şi mintea participanţilor prin umorul, fineţea şi
creativitatea abordărilor. Caragiale ne aduce, de fiecare dată, mai aproape de noi înşine, dar şi de ceilalţi
arătându-ne finalităţile trudei noastre.
 • Începutul primăverii a fost marcat de obiceiul frumos al mărţişorului – darul bucuriei împărtăşite
  cu cei dragi şi de celebrarea Zilei Mamei – 8 martie – cea care rabdă şi iubeşte, sprijină şi întăreşte, dă
  aripi copiilor pentru a ajunge acolo unde îi poartă gândurile şi aspiraţiile. Deşi ne-a fost impusă o
  distanţare fizică, gândul la colaborările avute şi amintirile dobândite ne-au fost de folos atunci când
  puterile slăbeau. Am încercat spre final de an şcolar să cercetăm nişte piese de teatru care să ne ofere alte
  perspective asupra lumii şi a oamenilor. Discuţiile pe marginea comportamentului şi viziunii lui Hamlet,
  creionarea unui posibil parteneriat şi valorificarea unor perspective interpretative din diverse domenii de
  cercetare au devenit baza pe care am reconfigurat proiectul Shakespeare Revisited ediţia a V-a. Elevii
  au avut posibilitatea de a reflecta pe marginea unor gânduri exprimate de personajele din piesa Hamlet, iar
  la sugestia dnei prof. Livia Dioşan. profesorii au aprofundat sensurile modului de acţiune/ viziune ale
  personajelor în vederea reliefării dilemelor personajelor shakespeariene în comparaţie cu dilemele omului
  contemporan.
  Acest an şcolar a fost marcat de perioada petrecută împreună, dar şi de perioada desfăşurată
  online, iar activităţile extraşcolare au contribuit, cu certitudine, la modul nostru de a ne raporta la situaţiile
  prin care am trecut deoarece au jucat rolul unui punct de reper (alături de multe altele) în înţelegerea
  valorii educaţiei şi a posibilităţii de a învăţa într-un mediu care încurajează colaborarea şi ascultarea
  reciprocă. Învăţarea unei limbi străine poate fi un mijloc de orientare pe tărâmul devenirii fiecărei
  persoane, iar proiectele derulate au îmbinat literatura, limbile străine, muzica, artele plastice, abilităţile IT,
  îndemânarea practică, talentul etc. înfrumuseţând mediul şi facilitând învăţarea activă prin implicarea în
  activităţi în funcţie de disponibilitatea şi interesele participanţilor.
  Le mulţumim tuturor pentru efortul depus, voioşia şi deschiderea cu care au răspuns propunerilor
  noastre şi pentru exemplul personal, care a fost sursă de inspiraţie pentru implementarea şi dezvoltarea
  acestor proiecte extracurriculare.
  Prof. Nicoleta Apostol

   

   

  All-focus
  All-focus
  All-focus

Activitati Extracurriculare

Dacă te întrebi cum îi poți ocupa și îmbogăți timpul copilului tău cu ceva util, dar și interesant cât timp stă acasă în această perioadă, află că ai la dispoziție mai multe opțiuni decât credeai.

"Timeless Moments with I.L.Caragiale"-editia a VI-a

ARTISTIC WORD CLOUDS - ziua Europeana a limbilor

Liceul de Arte a găzduit la Sala festivă în 20 februarie 2014 spectacolul-concurs “Timeless Moments with I.L.Caragiale” – editia a VI-a (proiect derulat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba).

Ediţia din acest an a inclus trei secţiuni şi s-a desfăşurat într-o ambianţă muzicală specifică lumii caragialiene, d-na prof. Elena Beşliu fiind responsabilă pentru această delicată îmbinare a gândului cu sunetul:

1) Concurs de interpretare “I.L.Caragiale- Personaje Memorabile” – jucarea pe scena Sălii Festive a liceului a unor fragmente din opera caragialiana (Două loturi, C.F.R., 25 de minute, Amici ) – participă 6 grupe de câte 2-4 elevi. Premiul I a fost câştigat de echipa formată din Stan Adrian şi Haţegan Teodora din clasa a VII-a B care au interpretat un fragment din Două Loturi.

2) “Caragiale’s Charming World” – concurs de întrebări în limba engleză pe marginea momentelor dramatice prezentate. Participă 5 grupe formate din 2-3 elevi din public. Premiul I a fost câştigat de grupa cu număul 3 formată din Dancea Cristina si Puscoiu Andreea ( VI B).

3) “Caragiale: Artistic Insights” – expoziţie de lucrări având ca tematică interpretarea vizuală a unor idei caragialiene. Elevii de la arte plastice şi arhitectură au redat prin desen idei caragialiene despre varietatea personajelor si a lumilor create de acestea.

Diplome

S-au acordat Diplome de Excelenţă pentru interpretarea de excepţie a personajelor caragialiene elevilor: Dan Moldovan (cl. XII A), Adrian Stan (cl. VII B) si Andreea Cristea (cl. VII B).

Membrii juriului au fost: prof. Livia Dioşan, prof. Nicoleta Apostol si din partea Bibliotecii Judeţene, d-na Felicia Colda, care a oferit diplome tuturor participanţilor.

Organizatori

Prof. Nicoleta Apostol, prof. Florica Adam, prof. Livia Dioşan 

Bibliotecar Felicia Colda.

Colaboratori

prof. Rodica Olteanu, prof. Alice Jurcoveţ, prof. Augusta Coman

prof. Elena Beşliu, prof. Celina Almăşan, prof. Sorina Ţibacov.

Activitățile extrașcolare

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles.

Povestea Cartilor

“Povestea Cărţilor” este un proiect educativ implementat de Catedra de limbă şi comunicare de la Liceul de Arte în colaborare cu Biblioteca şcolii în perioada septembrie – octombrie 2013 cu scopul de a încuraja colaborarea între elevi pe tărâmul lecturii.

Ziua Europeana a Limbilor

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor doamnele profesoare Nicoleta Apostol şi Celina Almăşan de la Liceul de Arte împreună cu doamna profesoară Aiva Ozolina de la şcoala Daugavpils 12. Vidusskola din Letonia au organizat activităţi cultural-artistice în colaborare cu membrii echipei proiectului TTE LAVA şi cu doamna prof. Elena Beşliu.

Educatia inseamna mai mult decat acumularea unui volum cat mai mare de informatii.

CHICIUDEAN IOANDirector