Liceul de Arte - "Regina Maria"

Despre noi

Istoria Liceului de Arte - "Regina Maria"

Liceul de Muzică si Arte plastice s-a format pe structura Secţiei de Muzică si Arte plastice din cadrul scolii generale nr. 1 Alba Iulia (secţie înfiinţată din anul 1971) si a scolii cu program de muzică si arte plastice  înfiinţată în februarie 1990.

Liceul funcţionează ca şcoală cu clasele I-XII, forma de învăţământ fiind de zi. Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar şi dispune de două cabinete medicale cu medic generalist şi stomatolog precum şi cu asistente de specialitate. Liceul dispune de internet şi nu are cămin şi cantină acestea fiind în proiectele noastre de viitor. 

Evoluţia Liceului de Muzică şi Arte Plastice

sub raportul indicatorilor generali,de la înfiinţare ( 1990 ) şi până în anul şcolar 2003/2004 :

An şcolar 1990/1991

 1. I, V, IX – secţia muzică
 2. II, III, IV, VI, VII, VIII – clase cu program suplimentar de muzică
 3. V, IX – arte plastice
 4. VI; VII, VIII – clase cu program suplimentar de arte plastice

An şcolar 1991/1992

 1. I, II, V, VI, IX, X – secţia muzică
 2. III, IV, VII, VIII – clase cu program suplimentar muzică
 3. V, VI, IX, X – secţia arte plastice
 4. VII, VIII – clase cu program suplimentar arte plastice

Structura

An şcolar 1992/1993

 1. I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI – secţia muzică
 2. IV, VIII – clase cu program suplimentar muzică
 3. V, VI, VII, IX, X, XI – secţia arte plastice
 4. VIII – clasă cu program suplimentar arte plastice

An şcolar 1993/1994

 1. I-XII secţia muzică
 2. V-XII secţia arte plastice

An şcolar 1999/2000 : secţia de predare în limba germană de la Şcoala Generală nr. 1 Alba Iulia se transferă în cadrul liceului cu clasele I -V

An şcolar 2000/2001 : se înfiinţează secţia de arhitectură: cl IX-a

Structura care  s-a păstrat până în prezent.

I. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA LICEULUI DE ARTE “REGINA MARIA” DIN ALBA IULIA

Setul de valori fundamentale şi personalitatea şcolii noastre se regăsesc într-o ofertă educaţională adecvată dezvoltării fiecărei persoane în funcţie de posibilităţile şi aspiraţiile sale. Datorită performanţelor sale(premii la olimpiade şi concursuri şcolare, promovabilitate foarte buna la examenele de sfârşit de ciclu, implicarea în activitatea comunităţii) şcoala noastră a devenit o unitate de prestigiu care joacă un rol important atât în interiorul sistemului cât şi în afara lui.

Nevoile de educaţie identificate la nivelul şcolii(elevi, părinţi, profesori, manageri) şi a comunităţii  au fost cuprinse în oferta noastră educaţională: abilităţi de comunicaţionale prin studiul limbilor străine, accesul fiecărui elev la calculator prin iniţierea lor in domeniul informaticii, cultivarea spiritului partenerial de lucru (munca în echipă, în grupe) în vederea dezvoltării capacităţii de integrare activă în diferite grupe sociale.

Misiunea şcolii noastre prin specificul ei este şi aceea de a promova valoarea în plan artistic,  de a transmite gustul pentru frumos elevilor noştri şi prin ei comunităţii, acest scop regăsindu-se în toate manifestările artistice ale liceului.

Ţinând cont de misiunea ei, şcoala noastră caută permanent să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii dar şi autonom şi nu în ultimul rând mereu performant.